РЕАКЦІЯ ПРЕДСТАВНИКА РЕКТОРА ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА СТАТТЮ НА САЙТІ "POLTAVSKE.TV"

03 червня 2021 0

23 травня 2021 року на нашому сайті була розміщена стаття "Ректора Полтавського університету номінували на "Академічну негідність 2020/2021". 3 червня 2021 року ми отримали листа від адвоката Дмитра Тарана, який виступив на захист ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Дотримуючись загальноприйнятих стандартів журналістики, ми намагаємось донести до нашої аудиторії різну точку зору на проблеми в суспільстві і надаємо можливість всім сторонам конфлікту висловити свою точку зору.

Нагадаємо, що активісти антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" номінували ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" на "Академічну негідність 2020/2021" за виявлені активістами ознаками плагіату в докторській дисертації Володимира Онищенка в 2001 році.

На захист ректора, його представник наполягає на упередженості та заангажованості авторів антиплагіатного дослідження, а також на те, що дисертація Володимира Онищенка вже проходила успішну перевірку на відсутність плагіату на інших ресурсах.

Нижче ми приводимо текст звернення представника ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка":  

"Через поширення недостовірної інформації, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" та безпосередньо ректора Володимира Онищенка, щодо результатів перевірки, яка нібито встановлює наявність текстових запозичень у докторській дисертації ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", повідомляємо наступну інформацію.  

У вказаній статті міститься недостовірна інформація і оціночні судження, що розміщено на ресурсі І-UА.ТV (Волонтерське Громадське Телебачення").  Вказане відео створено групою осіб, що здійснюють свою діяльність з метою дискредитації широкого кола осіб, пов'язаних з діяльністю навчальних закладів.  

Щодо результатів перевірки, яка нібито встановлює наявність текстових запозичень у докторській дисертації ректора Національного Університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" то необхідно зазначити, що вказаний матеріал запозичений з сайту "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" адміністратором якого, донедавна була особа, яка також входить у групу осіб, що здійснюють свою діяльність з метою дискредитації широкого кола осіб, пов'язаних з діяльністю навчальних закладів. Викликає здивування така цікавість до дисертації майже 20-річної давнини виключно одного українського науковця - Володимира Онищенка.  

В свою чергу, необхідно зазначити про те, що згідно ч.6 ст.69 Закону України "Про вищу освіту" визначено поняття академічному плагіату - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворенню опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва)інших авторів без зазначення авторства.  

Водночас з цим, група осіб, що здійснює свою діяльність спрямовану на дискредитацію керівників вищих навчальних закладів жодним чином не може встановити наявність або відсутність академічного плагіату в захищеній дисертації, оскільки у останніх відсутня відповідна компетенція. З огляду на що, висновки викладені на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" є лише оціночними судженнями.  

В свою чергу, дисертаційне дослідження ректора  Національного Університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка на тему "Основи формування інвестиційної політики регіону" зі спеціальності 08.10.01 "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка" виконане в Інституті економіко-правових досліджень Національної академії наук України є унікальною науковою працею, виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису, містить висунуті здобувачем науково обґрунтовані результати, наукові положення та свідчить про особистий внесок здобувача в науку.  

Відповідно законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про науково-технічну інформацію", "Про вищу освіту" та з метою проведення експертизи дисертацій, спеціалізованими вченими радами із захисту дисертацій в закладах вищої освіти і наукових Установах та іншими суб'єктами, які здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату ї його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) Міністерством освіти і науки України укладено меморандум із сервісом перевірки оригінальності тексту Unicheck Україна (ТОВ "Антиплагіат").  

Принагідно нагадуємо, що згідно листа Міністерства освіти ї науки України від 13.04.2018 p. № 1/11-4133 Міністерство визнає, що довідка про результат перевірки дисертацій, виконаної цими компаніями (зокрема сервісом перевірки оригінальності тексту Unicheck Україна) на основі перевірки в базах даних та інших джерел, не потребує додаткової перевірки на текстові запозичення в базах. Міністерства освіти і науки України вважає цей результат вичерпним.  

З метою підтвердження оригінальності дисертаційного дослідження Володимира Онищенка, завершеного у 2001 році було проведено його перевірку на наявність плагіату сервісом перевірки оригінальності тексту Unicheck Україна (договір про співпрацю № 08-04-2019 від 08.04.2019 р. між Університетом та ТОВ "Антиплагіат"). Результат перевірки ІD 1006613238 від 22.02.2021 свідчить про оригінальність дисертаційного дослідження ректора Національного Університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка |на тему "Основи формування інвестиційної політики регіону". За результатами перевірки встановлено 6,95% наявності посилань, які у 2021 році мають схожість із нормативними документами та іншими джерелами опублікованими навіть після захисту дисертаційного дослідження, при умовно допустимому значенні набагато більшому.  

Зважаючи на вищезазначене, тлумачення нібито наявності текстових запозичень у дисертаційному дослідженні Володимира Онищенка та нібито результат його перевірки (за посиланням http://false-science.ucoz.ua/news/rektor_plagiator_zrobiv_ministra_plagiatora_pochesnim_profеsorom/2021-02-19-114) є безпідставними та необґрунтованими. А самі публікації містять неправдиву, наклепницьку інформацію й таку, що принижує репутацію Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка та безпосередньо ректора Володимира Онищенка."

Редакція poltavske.tv звертає увагу, що стаття не є спростуванням, а лише є точкою зору іншої сторони.   

В свою  чергу, ми готові надати можливість прокоментувати позицію представників ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» активістам антиплагіатної ініціативи "Дисергейт".